ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

Kuidas saada Telema Sertifitseeritud Partneriks

Trüki


Telema Sertifitseeritud Partneriks saamise seitse sammu:

 1. Otsus juurutada Telema EDI Moodul
 2. Koostöölepingu sõlmimine Telemaga
 3. Telema EDI Mooduli arendus ja testimine
 4. Arendatud mooduli sertifitseerimine
 5. Pilootkliendi kaasamine
 6. Ühine turundus -ja müügitegevus
 7. Koostöö EDI teenuste edendamisel

1. Otsus juurutada majandustarkvarasse Telema EDI Moodul

Läbirääkimiste käigus selgitatakse välja: 
 • partneri tehnilised võimalused ja võimekus Telema EDI Mooduli arendamiseks;
 • milliseid elektrooniliste dokumentide tüüpe kliendid vajavad (ostu- ja/või tarnedokumente, tooteandmeid ja aruandeid);
 • milline on projekti skoop;
 • Telema ja partneri ühised (potentsiaalsed) kliendid.

2. Koostöölepingu sõlmimine

Koostööleping sätestab:

 • Telema EDI Mooduli tehnilised detailid (juurutatavad funktsionaalsused, dokumenditüübid jne.); 
 • arendustööde tegevus- ja ajaplaanid, läbiviidavad testid;
 • klientide aktiveerimistingimused (maksumus, aktiveerimise aeg, protsess);
 • projekti meeskonna ja rollid (nii ärilised kui tehnilised);
 • ühised turundus- ja müügitegevused edasises koostöös;
 • pilootkliendi andmed (kui pilootklient on lepingu sõlmimise ajaks selgunud).

Tagasi üles

3. Arendus ja testimine

Arendamine saab alata pärast Telema EDI Mooduli funktsionaalse spetsifikatsiooni kinnitamist.

Arendustööde
käigus konsulteerivad partnerit ja annavad igakülgset tehnilist tuge Telema IT projektijuhid.

Esmane testimine tähendab lepingus kirjeldatud standardteste (näiteks dokumentide saatmine ja vastuvõtmine, dokumentide logid, vigade  haldus, jne).Testimiseks saab Partner kasutada Telema poolt loodud tööriistu (näiteks eDoc validaator). Teisene testimine teostatakse koos Telema IT projektijuhiga.


4. Arendatud Telema EDI Mooduli sertifitseerimine

Sertifitseerimise raames testitakse Telema EDI Mooduli funktsionaalsuse ja kasutajaliidese toimivust. Samuti vaadatakse üle lahenduse lõppkasutajale suunatud juhend.   

Kui arendatud Telema EDI Mooduli lahendus töötab ja vastab nõuetele, allkirjastatakse vastuvõtuakt ning projekti arendusfaas loetakse lõppenuks.


5. Pilootkliendi kaasamine

Pilootkliendiks on hea valida ettevõte, kes vahetab kõiki enamlevinud  Telema EDI Mooduli poolt toetatud dokumenditüüpe (tellimus, arve, saateleht jne.). Pilootkliendi, või ka mitu, võib valida juba enne lepingu sõlmimist ja arendustööde algust, aga ka hiljem.

Pilootklient aktiveeritakse peale edukat testimist ja Telema EDI Mooduli vastuvõtmist.

6. Ühine turundus- ja müügitegevus

Telema ja sertifitseeritud partner toetavad teineteise müügitegevust soovitades vastastikku klientidele teenuseid. Partnerlusele viidatakse nähtavalt ka ettevõtete kodulehekülgedel.

Iga majandustarkvara kohta koostatakse infoleht, mis kirjeldab lõpp-kliendile Telema EDI Mooduli sisu ning aktiveerimistingimusi. Vaata infomaterjale Telema Sertifitseeritud Partnerite tabelist.


7. Koostöö EDI teenuste edendamisel

Telema ja sertifitseeritud partner tagavad klientidele professionaalse ja kvaliteetse tugiteenuse osutamise nii majandustarkvara kui EDI-lahenduste osas.


Koostöö eeldab Telema Sertifitseeritud Partnerilt innukust uute klientide liidestamisel Telema EDI süsteemiga ning hoolivat suhtumist olemasolevatesse klientidesse.


Tagasi üles