ENG EST LIT
LOGIN
Sākums

Telema EDI Modulis

Print

Standartizētā Telema EDI moduļa mērķi:
- vienkāršot jaunu klientu integrēšanu Telema EDI sistēmā;
- samazināt nepieciešamos pasākumus Telema EDI integrēšanas projektos un IT partneru klientu atbalsta slodzi.
 

Telema EDI Modulis:

  • AKTIVIZĒ e-dokumentu apmaiņu biznesa programmatūrā;
  • PĀRVEIDO dokumentus atbilstoši EDI prasībām un veido tos pareizā formā;
  • PĀRBAUDA nosūtāmos dokumentus saskaņā ar Telema eDoc formātu;
  • APSTRĀDĀ kļūdas, kas radušās EDI dokumentu apmaiņā;
  • UZGLABĀ apmainīto dokumentu vēsturi žurnālos.

Telema EDI moduļa LIETOTĀJU SASKARNE programmatūrā ļauj galalietotājiem piekļūt Telema EDI pakalpojumiem.
Telema EDI Moduļa funkcionalitāte

DOKUMENTU APMAIŅA AR TELEMA EDI SISTĒMU

Dokumentu apmaiņa darbojas, izmantojot Telema API.

DOKUMENTU FORMĀTA PĀRVEIDOŠANA

Visu saņemto dokumentu pārveidošana no Telema eDoc formāta uz iekšējo uzņēmumu resursu plānošanas programmatūras struktūru un visu nosūtāmo dokumentu pārveidošana no iekšējās programmatūras struktūras uz Telema eDoc formātu.


DOKUMENTU PĀRBAUDE

Šī funkcionalitāte pārbauda, vai visi nosūtāmie dokumenti atbilst Telema eDoc formātam. Dokumentu pārbaude nodrošina, ka dokumentu sintakse atbilst Telema eDoc specifikācijai.


KĻŪDU PĀRVALDĪBA

Kļūdu pārvaldības funkcionalitāte ļauj lietotājam pārvaldīt visu veidu kļūdas, kas var rasties, izmantojot Telema EDI moduli. Šīs kļūdas iekļauj, bet ne tikai, kļūdas, kas attiecas uz nepareizu dokumentu sintaksi, produktu vai klientu kodiem, iespējamās kļūdas saziņā ar Telema EDI sistēmu, problēmas ar dokumentu apstrādi un citas situācijas, kurām nepieciešama lietotāja uzmanība.

Lietotājs atbilstoši jāinformē par kļūdām un situācijām, kurām nepieciešama lietotāja uzmanība. 


DOKUMENTU ŽURNĀLS

Šī funkcionalitāte uztur apmainīto dokumentu un to satura vēsturi dokumentu žurnāla veidā. Apmainīto EDI dokumentu (iekļaujot dokumentu metadatus) vēsturei jābūt pieejamai sešus mēnešus.

Atpakaļ uz lapas sākumu


Telema EDI Moduļa lietotāja saskarne

Lietotāja saskarnei jānodrošina galalietotājiem ērta Telema EDI pakalpojumu lietošana. Tā ir paredzēta arī pārraudzīšanai, kļūdu, kas var gadīties, lietojot Telema EDI moduli, apstrādei. Lietotāja saskarnei jānodrošina valodas, ko atbalsta biznesa programmatūra.
 
Izmantojot lietotāja saskarni, galalietotājs iegūst informāciju par:

  • saņemtajiem un nosūtītajiem EDI dokumentiem;
  • sesijām ar Telema EDI sistēmu
  • kļūdu žurnālu, tostarp importa un eksporta kļūdu vēsturi.

 
Iepriekš minētā informācija tiek attēlota dažādos skatījumos. Skatījumus var apvienot vienā sarakstā vai attēlot atsevišķi.
 
Ņemiet vērā! Sīkāka informācija par Telema EDI moduļa funkcionalitāti un lietotāja saskarni ir sniegta dokumentā Telema EDI moduļa funkcionālās prasības.
Lai iegūtu dokumentu par prasībām, lūdzu, rakstiet uz telema@telema.com.


Atpakaļ uz lapas sākumu