ENG LIT LAT
LOGIN
Esileht

Uudised

Trüki

22. juuli 2013
22.07.2013 Kas kaupade tellimine on aja raiskamine?
Tallinna Tehnikaülikooli logistikainstituudi tudeng ja Telema praktikandi Triinu Kollamaa uuris oma lõputöö raames VMI-d kui üht võimalikku kaupluste varustamise strateegiat Eestis. Uuring sai ulatuslikku kajastust Äripäeva veebis ning ka 17. juuli paberväljaandes.

Uuringu eesmärgiks oli leida võimalusi VMI kasutamise edendamiseks Eesti jaekaubanduskettides. Ankeetküsitluse abil uuriti toidu- ja esmatarbekaupade ning ehituskaupade sektori kettide VMI teadlikkust ning kasutamise või mittekasutamise põhjuseid.

34 jaekaubandusettevõtte (kes esindavad 62% antud sektori käibest) vastuste põhjal selgus, et Eestis ollakse VMI strateegiast üsnagi teadlikud. Kõige tähtsamaks VMI-st saadavaks kasuks peetakse tellimisega seotud tegevuste ja kulude vähenemist. Seejärel tähtsustatakse toodete kättesaadavuse paranemist ehk tarneaukude vähenemist ning laovarude vähenemist.

Ometi ei usaldata tihti tarnijatele tellimiste üle otsustusõigust anda ning äriprotsesside muutmist peetakse liiga keerukaks. Samas selgus küsitlusest, et esimese sammuna VMI rakendamise teel on jaeketid üldjuhul valmis parandama nähtavust tarneahelas ning edastama oma tarnijatele kassamüügi aruandeid (POS raporteid).

Töö raames tegi Triinu mitu ettepanekut VMI rakendamise edendamiseks Eestis ja leidis, et VMI'l on Eestis kindlasti tulevikku, kuna sellest saadavad kasud on osapooltele selged. Selle rakendamiseks on vaja aga teha küllaltki palju eeltööd ning seega võib VMI levik võtta veel mitmeid aastaid.

VMI (Vendor Managed Inventory) on kaubavarude täiendamise süsteem, mille puhul kauplus enam ei telli kaupa, vaid annab teatud kaupade asendamise õiguse tarnijale. Tarnija saab regulaarselt elektroonilisel teel infot, kui palju kaupa on maha müüdud ning vastavalt kokkulepitud miinimum- ja maksimumkogustele tarnib kaupa juurde. VMI hoiab kokku aega ja raha mõlemal osapoolel, vähendades üheaegselt nii laokulusid kui ka tarneauke.

Loe pikemat Äripäeva artiklit
Telema AS